Prosta strona OnePage z grafiką hero i czasomierzem, odliczającym dokładnie czas od zakończenia ostatniego Grand Prix przez Roberta Kubicę.

Adres: Robert czekamy